Det är i grunden tre saker som bestämmer pensionen; hur många år man har arbetat, vilken lön man har haft under sitt yrkesliv och den förväntade livslängden.

- Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Mer pengar in i systemet

Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat från början. Höjer man avsättningen till de 18,5 procent som var tänkt innebär det mer pengar in i systemet, och med det högre pensioner.** En sådan höjning innebär att det för en nyutexaminerad grundskollärare sätts av ytterligare drygt 300 kronor varje månad. Placerade i premiepensionssystemet, skulle det ge över 900 kronor mer i pension varje månad.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi:

Premiepensionen – en väg till högre pensioner (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Beräkningarna i analysen utgår från en nyutexaminerad 23-årig grundskollärare. Beräkningar gjorda i dagens penningvärde och utgår från Pensionsmyndighetens antaganden.
**I realiteten är avsättningen 17,21 procent av inkomsten. En höjning till 18,5 procent kan innebära en skattehöjning.