Idag lämnar regeringen sin vårbudget till riksdagen. I vårbudgeten återfinns riktlinjerna för den ekonomiska politiken, och därmed också det ekonomiska reformutrymmet till förändringar framöver. Detta är extra intressant ett valår.

- För grupper med lägre ekonomiska marginaler spelar politiska beslut större roll än för andra, till exempel för pensionärer, arbetslösa och många barnfamiljer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Politiska reformer spelar roll för storleken på hushållens plånböcker oavsett vem som styr landet. Från 2003 fram till idag, alltså på 15 år, har alla hushållstyper fått mer i plånboken.

Lönehushållens inkomster upp med 40 procent på 15 år

Reala löner och pensioner2 har sedan 2003 ökat, men den reala disponibla inkomsten, det vill säga inkomst efter skatt och inklusive bidrag, har ökat ännu mer för vissa grupper. De som arbetar har fått 35-45 procent mer i plånboken, och pensionärerna har ökat sina inkomster med 16-23 procent.

- Det innebär 13 000-20 000 kronor mer att röra sig med per månad för en tvåbarnsfamilj. En ensamstående förälder eller ett enpersonshushåll har runt 7 000 kronor mer och en pensionär 1 700-2 400 kronor mer i plånboken varje månad jämfört med för 15 år sedan, fortsätter Arturo Arques.

Att den disponibla inkomsten ökar mer än löner och pensioner beror främst på politiska förändringar, såsom skattesänkningar och bidragshöjningar, under perioden.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan:

Vårbudgeten 2018: Så påverkar politiken hushållens plånböcker (pressmeddelande)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Analys i reala termer, utifrån Swedbanks typhushåll.

**Löner och pensioner justerade för inflation. Om lönerna ökar med två procent och inflationen under samma period är två procent blir reallöneutvecklingen 0 procent.