Hoppa till textinnehållet

Aktie- och teknisk analys

Person med tatueringar sitter i gräset med en laptop i knät

Vår aktieanalys består av två delar – fundamental analys och teknisk analys – och riktar sig till institutionella investerare, privatpersoner, stiftelser och företag.

Fundamental analys

Aktieanalysen produceras av Kepler Cheuvreux, vår strategiska samarbetspartner med närvaro i hela Europa och som kommer att erbjuda ett av nordens största utbud av bolagsanalys. Kepler Cheuvreux har även profilerat sig inom hållbarhetsanalys vilket passar mycket väl med Swedbanks ambitioner att vara den ledande banken på detta område.

Keplers fundamentala analys baseras på djupgående bolags- och branschanalys. Utifrån offentlig information såsom kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar, etc. i kombination med ingående branschanalys, skapar analytikerna sig en uppfattning om bolagets motiverade värde och sätter därefter en rekommendation och riktkurs som gäller på 6–12 månaders sikt.

Teknisk analys

Den tekniska analysen tas fram genom att analysera historiska prismönster, tillsammans med handelsvolym och olika indikatorer för att fånga upp rådande marknadspsykologi, trender samt eventuella kommande trendskiftningar för att ge möjlighet till ett timing-mässigt stöd för köp och försäljning av en tillgång.

Rapporter våra kunder erbjuds

  • Morgonrådet: sammanställning över dagens aktieanalyser
  • Aktienytt: sammanställning över de mest intressanta aktieanalyserna under veckan samt kommentarer över börsutvecklingen
  • Fokusportföljen: en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj, bestående av 12-16 aktier
  • Sektorfavoriter: 3–5 bolagsfavoriter samt ett bolag som bör undvikas i respektive sektor
  • Swedbank Trading: korta affärsförslag av aktier primärt baserat på teknisk analys
  • OMXS30: teknisk vy för storbolagsindexet OMXS30, inklusive aktuella motstånd– och stödnivåer av vikt
  • Vill du ta del av våra rapporter kontakta din rådgivare eller aktiemäklare.

Marknadsinformation

Kontakta oss